Lot Count 4

拍賣日程 Auction Calendar

近期成交拍品

  • 清乾隆 白玉雕佛法玲
    落槌價 £ 2,000,000
  • 清乾隆 御制碧玉雕水牛擺件及銅鎏金底座
    落槌價 £ 3,400,000
  • 元 亞歷山大青花福祿萬代瓶
    落槌價 £ 2,600,000
威立士珠寶部門 為買家提供傳承有序、設計精美的各類珠寶首飾 >>

最近成交拍品