Lot Count 3

拍賣日程 Auction Calendar

 • Asian Art
  2014年11月12日
  2014年11月12、13日秋拍预告
  Asian Art

近期成交拍品

 • 清乾隆 白玉雕佛法玲
  落槌價 £ 2,000,000
 • 清乾隆 御制碧玉雕水牛擺件及銅鎏金底座
  落槌價 £ 3,400,000
 • 元 亞歷山大青花福祿萬代瓶
  落槌價 £ 2,600,000

最近成交拍品